CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 153 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 TEST_DOI_QT Mức độ 4 Test đổi quy trình thủ tục Nhi Cấp Quận/huyện ABCDE10013
2 NHI01 Mức độ 4 Thủ tục test Nhi Nhi Cấp Quận/huyện ABCDE10013
3 THUE_DAT Mức độ 4 Thủ tục kiểm tra nghĩa vụ tài chính thuế đất CƠ QUAN TEST HỒ SƠ An toàn bức xạ hạt nhân
4 TT_CAP_1 Mức độ 3 Liên thông (cấp 1) CƠ QUAN TEST HỒ SƠ An toàn bức xạ hạt nhân
5 TT_KT_EFORM Mức độ 3 Thủ tục kiểm tra biểu mẫu giấy tờ CƠ QUAN TEST HỒ SƠ An toàn bức xạ hạt nhân
6 TEST_TGG Mức độ 3 Test TGG UBND Thị xã An Nhơn An toàn bức xạ hạt nhân
7 29052020HH Mức độ 4 Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục UBND Huyện Cai Lậy An toàn bức xạ hạt nhân
8 test_lt_pto Mức độ 3 Test liên thông cấp xã- huyện phú thọ UBND Huyện Cai Lậy An toàn bức xạ hạt nhân
9 test nop online Mức độ 3 test nop online UBND Huyện Cai Lậy An toàn bức xạ hạt nhân
10 thutuclinhvuc.dng Mức độ 3 thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng UBND Huyện Cai Lậy An toàn bức xạ hạt nhân
11 TEST_TINNHAN Mức độ 3 TEST TIN NHAN Cơ quan test tin nhắn An toàn bức xạ hạt nhân
12 MEOCAILAY Mức độ 3 Mèo Gò Công Công nghệ Thông tin An toàn bức xạ hạt nhân
13 TESTNHI01 Mức độ 4 Nhi nhi là lá 023 Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
14 XTTM05 Mức độ 3 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công Thương An toàn bức xạ hạt nhân
15 HANG_TEST_PHOI_HOP Mức độ 4 Hằng test phối hợp Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân