CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 988 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 test_lephi_1_00 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương An toàn bức xạ hạt nhân
2 HDDN00 Đăng ký doanh nghiệp nhiều thủ tục cùng lúc (đăng ký, chấm dứt, tách công ty......) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 TT000 Thủ tục Thanh Nhi 000 Kinh doanh bất động sản
4 TEST_TGG Test TGG An toàn bức xạ hạt nhân
5 TEST_TINNHAN TEST TIN NHAN An toàn bức xạ hạt nhân
6 MEOCAILAY Mèo Gò Công An toàn bức xạ hạt nhân
7 DS001 DÂN SỰ 01 test1
8 CNTP-BQLATTP Cấp Giấy xác nhận kiến thức ( Chế biến thực phẩm Công nghiệp ). Công Nghiệp Thực Phẩm
9 TEST_CA_THI Test ca thi Công Nghiệp Thực Phẩm
10 YT09 Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP. ITKV2 Y Tế
11 HANG_TEST_abc HANG_TEST AG test lĩnh vực
12 TTHC01 TTHC test DVC -LGSP Lĩnh vực an toàn thông tin
13 LLTP02 Lý lịch tư pháp 02 ABCDE10013
14 TEST_DINH_KEM Thu tuc test dinh kem Lao động
15 thutuclinhvuc.dng thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng An toàn bức xạ hạt nhân demo