Số lượt truy cập
31938
Đang online: 1
Hôm qua: 364
Tháng trước: 3947
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 5 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 1 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 233 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 149 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 129 hồ sơ
 • Quá hạn 20 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  86,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 149 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 289 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 76 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 74 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  97,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 235 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 91 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 85 hồ sơ
 • Quá hạn 6 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  93,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 184 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  96,4% đúng hạn
Giới thiệu
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Danh sách cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ