Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
2.152
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.470
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 29/06/2021 22:10:11

Số lượt truy cập
62583
Đang online: 1
Hôm qua: 361
Tháng trước: 3662
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 5 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 2 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 261 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41 hồ sơ
 • Quá hạn 4 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  91,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 452 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 352 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 349 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 397 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 392 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 388 hồ sơ
 • Quá hạn 4 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 1.007 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 674 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 672 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 400 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 156 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 152 hồ sơ
 • Quá hạn 4 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  97,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 316 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 102 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 95 hồ sơ
 • Quá hạn 7 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  93,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 542 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 139 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 129 hồ sơ
 • Quá hạn 10 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  92,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 260 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 291 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 94 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38 hồ sơ
 • Quá hạn 56 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  40,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 407 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 76 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 72 hồ sơ
 • Quá hạn 4 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  94,7% đúng hạn
Giới thiệu
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Danh sách cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ