Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nguyễn Văn Nhiệm

Chức vụ: Giám đốc

LV_Địa chỉ: UBND Huyện Cai Lậy

Đơn vị: UBND Xã Bình Phú

4.9 (53 lượt đánh giá)
Đánh giá
Nguyễn Văn Bé Ba

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

LV_Địa chỉ: Ap Binh Thanh - Xa Binh Phu - Huyen Cai Lay - Tinh Tien Giang

Đơn vị: UBND Xã Bình Phú

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: