CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1296 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 THIENTGG00 Mức độ 3 Thủ tục đại diện huyện Cai Lậy Cấp Quận/huyện ABCDE10013
2 TEST_DOI_QT Mức độ 4 Test đổi quy trình thủ tục Nhi Sở TTTT ABCDE10013
3 NHI01 Mức độ 4 Thủ tục test Nhi Nhi Sở TTTT ABCDE10013
4 TL Mức độ 4 Tiến trình giải quyết hồ sơ: Trích lục bản vẽ; Điều chỉnh bản vẽ Cấp Quận/huyện ABCDE10013
5 THUE_DAT Mức độ 4 Thủ tục kiểm tra nghĩa vụ tài chính thuế đất CƠ QUAN TEST (VNPT BÌNH ĐỊNH) An toàn bức xạ hạt nhân
6 1.0043193 Mức độ 3 TEST THÊM THỦ TỤC CƠ QUAN TEST (VNPT BÌNH ĐỊNH) An toàn bức xạ hạt nhân
7 TESTNHI01 Mức độ 4 Nhi nhi là lá 023 Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
8 TESTNHI01 Mức độ 4 Nhi nhi là lá 023 Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
9 TEST_TGG Mức độ 3 Test TGG Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
10 29052020HH Mức độ 4 Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
11 test nop online Mức độ 3 test nop online Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
12 TEST_TINNHAN Mức độ 3 TEST TIN NHAN Cơ quan test tin nhắn An toàn bức xạ hạt nhân
13 MEOCAILAY Mức độ 3 Mèo Gò Công Công nghệ Thông tin An toàn bức xạ hạt nhân
14 TESTNHI01 Mức độ 4 Nhi nhi là lá 023 Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
15 XTTM05 Mức độ 3 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công Thương An toàn bức xạ hạt nhân